Kontakta oss

E-post: info@upplandsmaleri.se

Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

Upplands Färgsättning & Måleri AB skall säkerställa att våra målningsuppdrag uppfyller kundens krav och förväntningar så att varje uppdrag blir en god referens. Detta åstadkommer vi genom att:

 • planera, genomföra och följa upp våra projekt så att vi lever upp till vad som står i anbud och underlag.
 • med erfarenhet, flexibilitet och tillgänglighet i nära samarbete med kunden skapa långsiktiga relationer med dessa.
 • ha ett bra samarbete med kunden där vi ger tydlig information om våra åtagande och vid all kommunikation med uppdragsgivaren.
 • ha kompetent, engagerad och serviceinriktad personal som kontinuerligt vidareutbildas och tar ansvar för sina arbetsuppgifter.
 • ha ett bra samarbete med underentreprenörer och leverantörer samt ställa tydliga krav på dessa med avseende på produkt- och leveranssäkerhet.
 • följa utvecklingen inom branschen och verka för att vi lever upp till gällande myndighetskrav.
 • ständigt förbättra alla delar i företaget genom att planera, styra och utvärdera våra processer mot framtagna mål.

Miljöpolicy

Vi arbetar efter följande miljöpolicy:

 • Vi ska arbeta aktivt tillsammans med våra kunder och leverantörer för att välja färger och material med minsta möjliga påverkan av miljö och hälsa.
 • Vi ska arbeta för att ständigt förbättra vår verksamhet i riktning mot att minska miljöpåverkan och förebygga föroreningar.
 • Vi skall alltid uppfylla tillämpliga arbetsmiljö- och miljölagstiftning och föreskrifter, vilket skall vara lägsta nivå för våra fortsatta arbetsmiljö- och miljöförbättringar.
 • Miljöpolicyn ska vara känd av alla anställda.
 • Miljöpolicyn ska vara tillgänglig för alla.
plant